Thursday, 22/08/2019 - 09:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đức Hợp

Thời khóa biểu trường THCS Đức Hợp

Thời khóa biểu áp dụng từ 19/3/2018

Chí tiết TKB các lớp

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 6A
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
Hoa
VĂN
Quyên
TOÁN
Yến(GV)
ANH
Hường
VĂN
Quyên
CN
Hoa
Tiết 2CN
Hoa
SỬ
Hoa
GDCD
Hoa
Tiết 3TOÁN
Yến(GV)
ANH
Hường
MT
Huyền
TOÁN
Yến(GV)

Huế
NHẠC
Thu
Tiết 4TIN
Nhinh
TC
Huyền
ANH
Hường
TD
Hưng
TD
Hưng
SINH
Nụ
Tiết 5
Huế
ĐỊA
Quyên
SH
Hoa
-x-
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 6B
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
Nụ
ANH
Hường
CN
Thu
TD
Hưng
TD
Hưng
SINH
Nụ
Tiết 2TIN
Hải

Nụ
MT
Huyền
ĐỊA
Quyên
GDCD
Hương
NHẠC
Thu
Tiết 3VĂN
Quyên
TOÁN
Yến(GV)
ANH
Hường
VĂN
Quyên
TC
Huyền
Tiết 4
Nụ
TOÁN
Yến(GV)
Tiết 5TOÁN
Yến(GV)
CN
Thu
ANH
Hường
SỬ
Hoa
SH
Nụ
-x-
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 6C
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
Ngọ
TC
Huyền
ANH
Hường
TOÁN
Hải
TIN
Yến(GV)
NHẠC
Thu
Tiết 2
Nụ
CN
Thu
TD
Hưng
SINH
Nụ
Tiết 3VĂN
Ngọ

Nụ
VĂN
Ngọ
ĐỊA
Quyên
TD
Hưng
TOÁN
Hải
Tiết 4CN
Thu
SỬ
Hoa
GDCD
Hương
Tiết 5TOÁN
Hải
ANH
Hường
MT
Huyền
ANH
Hường
SH
Ngọ
-x-
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 7A
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
Hương
TOÁN
Huế
TIN
Hải
VĂN
Hương
TOÁN
Huế
MT
Huyền
Tiết 2ĐỊA
Tiến
SỬ
Tiến
VĂN
Hương
Tiết 3TD
Hưng
TD
Hưng
ANH
Hường
NHẠC
Thu
SINH
Nhinh
Tiết 4TOÁN
Huế
SỬ
Tiến

Yến
TC
Ngọ
ĐỊA
Tiến
ANH
Hường
Tiết 5ANH
Hường
SINH
Nhinh
GDCD
Ngọ
SH
Hương
CN
Tiến
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 7B
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
Tiến
TD
Hưng
VĂN
Tiến
TC
Ngọ
TOÁN
Tân
TOÁN
Tân
Tiết 2TD
Hưng
ANH
Hường
ANH
Hường
Tiết 3ANH
Hường
SỬ
Tiến

Yến
TOÁN
Tân
SỬ
Tiến
VĂN
Tiến
Tiết 4ĐỊA
Quyên
SINH
Nhinh
TIN
Hải
GDCD
Hường
SINH
Nhinh
Tiết 5CN
Tiến
NHẠC
Thu
SH
Tiến
MT
Huyền
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 8A
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
Dung
TOÁN
Duyệt
VĂN
Hoa
NHẠC
Thu
MT
Huyền
TOÁN
Duyệt
Tiết 2ANH
Dung
TIN
Hải
TOÁN
Hải
SINH
Huệ
ANH
Dung
Tiết 3GDCD
Hương
HÓA
Nụ
SỬ
Hoa
VĂN
Hoa
Tiết 4TD
Hưng
TD
Hưng
ĐỊA
Thủy
ANH
Dung
CN
Nụ
Tiết 5
Huế
HÓA
Nụ
SINH
Huệ
ĐỊA
Thủy
SH
Dung
-x-
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 8B
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
HÓA
Nụ
TOÁN
Duyệt
VĂN
SINH
Huệ
ANH
Dung
Tiết 2
Huế
TD
Hưng
MT
Huyền
TOÁN
Duyệt
Tiết 3ANH
Dung
TOÁN
Duyệt
ĐỊA
Thủy
ĐỊA
Thủy
CN
Huệ
VĂN
Tiết 4GDCD
Hương
TIN
Hải
SINH
Huệ
NHẠC
Thu
SỬ
Hoa
Tiết 5TD
Hưng
HÓA
Nụ
ANH
Dung
SH
-x-
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 9A
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
Nhinh
ĐỊA
Thủy

Huế
TOÁN
Tân
SỬ
TD
Thắm
Tiết 2SINH
Huệ
GDCD
Hương
ANH
Dung
VĂN
Quang
ANH
Dung
TOÁN
Tân
Tiết 3VĂN
Quang
TOÁN
Tân
HÓA
Nhinh

Huế
VĂN
Quang
VĂN
Quang
Tiết 4MT
Huyền
TD
Thắm
SINH
Huệ
CN
Ngọ
Tiết 5SỬ
TC
Yến(GV)
TC
Quang
HÓA
Nhinh
SH
Nhinh
-x-
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 9B
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
Quang
TOÁN
Tân
TD
Thắm
VĂN
Quang
ANH
Dung
VĂN
Quang
Tiết 2MT
Huyền
HÓA
Nhinh
TOÁN
Tân
VĂN
Quang
Tiết 3SỬ
GDCD
Hương
TC
Quang
SINH
Huệ
CN
Ngọ
TD
Thắm
Tiết 4VĂN
Quang
TC
Yến(GV)

Huế
HÓA
Nhinh
SỬ
TOÁN
Tân
Tiết 5SINH
Huệ
ĐỊA
Thủy
ANH
Dung

Huế
SH
Quang
-x-
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THCS ĐỨC HỢP - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN
 9C
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Tiết 1CC
Huệ
TC
Yến(GV)
VĂN
Thủy
TOÁN
Yến(GV)
CN
Ngọ
VĂN
Thủy
Tiết 2SỬ
ĐỊA
Thủy
TD
Thắm
SỬ
Tiết 3VĂN
Thủy
TOÁN
Yến(GV)

Huế
HÓA
Nhinh
ANH
Dung
TC
Thủy
Tiết 4SINH
Huệ
VĂN
Thủy
ANH
Dung

Huế
TOÁN
Yến(GV)
TD
Thắm
Tiết 5MT
Huyền
GDCD
Hương
HÓA
Nhinh
SINH
Huệ
SH
Huệ
-x-
 TKBTUDONG phiên bản 5.31.8 vào lúc 15/03/2018 07:06

Trở lên trên đỉnh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 8
Tháng 08 : 331
Năm 2019 : 3.393